Ekspresówki opóźnione o kolejne miesiące. Szybciej pojedziemy w wakacje… 2019

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2018-05-16 o godzinie 16:11

1270 kilometrów ekspresówek i autostrad jest w tej chwili w budowie w Polsce – wynika z szacunków money.pl. Niestety jeśli staliśmy w korkach w majówkę, to i postoimy w wakacje. Mało które trasy szybkiego ruchu zostaną otworzone jeszcze w tym roku.

czytaj całość »

Aktualny taryfikator punktów karnych 2018

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2018-01-03 o godzinie 14:18

Aktualny taryfikator punktów karnych na rok 2018 zawiera spis wszelkich przewinień, za które kierowca może zostać ukarany punktami karnymi. W zeszłym roku ustawodawca zwiększył zakres sankcji. Jak przepisy kształtują się w tym roku?
Poniżej przedstawiamy pełną listę przewinień i przypisaną do nich liczbę punktów karnych zgodnie z obowiązującym w 2018 r. taryfikatorem punktów karnych.

czytaj całość »

Dobre informacje dla kierowców. Ostatni odcinek A1 z trzema pasami

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2016-11-02 o godzinie 10:34

Skierowana ostatnio do realizacji autostrada A1 Tuszyn-Częstochowa, między Piotrkowem Trybunalskim a Częstochową będzie miała po trzy pasy ruchu – wynika z informacji GDDKiA.

O skierowaniu tej liczącej 81 km części autostrady A1 do realizacji poinformował 20 października br. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk. Po oddaniu powstającego już fragmentu Częstochowa – Pyrzowice (planowo ok. połowy 2019 r.) będzie to ostatni brakujący fragment A1, przebiegający w tzw. śladzie istniejących odcinków drogi krajowej nr 1 oraz autostrady A1.

czytaj całość »

Nowy bat na kierowców. 10 tys. mandatów w miesiąc!

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2015-12-18 o godzinie 10:42

Od niespełna miesiąca Generalny Inspektorat Transportu Drogowego wystawia mandaty w związku z uruchomieniem systemu monitorującego przejazd na czerwonym świetle.

czytaj całość »

Wiosną 2019 r. obwodnica Suwałk S61 i ekspresówka S6 na Pomorzu Zachodnim

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2015-09-30 o godzinie 09:21

We wtorek GDDKiA podpisała z firmą Budimex kontrakty na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Suwałk oraz odcinka drogi ekspresowej S6 między Goleniowem i Nowogardem. Obie drogi mają być gotowe do wiosny 2019 r.

czytaj całość »

Pieszy na przejściu, jak i przed nim, będzie mieć pierwszeństwo przed pojazdem. Ale jest wyjątek…

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2015-09-25 o godzinie 13:14

Pieszy – zarówno na przejściu dla pieszych, jak i przed nim – będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, wyjątkiem będą tramwaje – zdecydowali w piątek posłowie, uchwalając nowelę Prawa o ruchu drogowym. Zmiany mają obowiązywać od 2017 r.
Według nowych przepisów pieszy ma pierwszeństwo zarówno na pasach.jak i przed. Wyjątek to tramwaj.

czytaj całość »

Punktów już nie wykasujesz. „Przez 5 lat musisz być bardzo grzeczny”

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2015-09-17 o godzinie 13:59

Od nowego roku kierowców czekają kolejne zmiany. Nowe przepisy znacznie utrudnią życie tym, którzy chcieliby pozbyć się punktów karnych. Ta opcja przechodzi już bowiem do historii. To jednak nie wszystko, co nowego czeka na kierowców.  Materiał z programu „Polska i Świat” w TVN24.

czytaj całość »

Jest odwołanie od pozwolenia na budowę ekspresowej „siódemki”

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2015-04-01 o godzinie 13:17

Do wojewody wpłynęło odwołanie do decyzji zezwalającej na realizację drogi ekspresowej S7 na Żuławach. Wniosek nie powinien mieć znaczenia, jeśli chodzi o termin realizacji inwestycji – przekonują władze gdańskiego oddziału GDDKiA.

czytaj całość »

Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów od 1 listopada 2014

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-28 o godzinie 17:35

Nowe obo­wiąz­ko­we wy­po­sa­że­nie sa­mo­cho­dów wej­dzie w życie od 1 li­sto­pa­da. Zgod­nie z ko­lej­ną dy­rek­ty­wą unij­ną, pro­du­cen­ci no­wych aut będą je mu­sie­li wy­po­sa­żyć w kilka roz­wią­zań i sys­te­mów zwięk­sza­ją­cych bez­pie­czeń­stwo i zmniej­sza­ją­cych zu­ży­cie pa­li­wa. Kosz­ta­mi wdro­że­nia tych roz­wią­zań zo­sta­ną oczy­wi­ście ob­cią­że­ni klien­ci. Co wię­cej, wzro­sną kosz­ty bie­żą­cej eks­plo­ata­cji sa­mo­cho­dów. Jakie zmia­ny cze­ka­ją nas i o co w tym wszyst­kim cho­dzi?

czytaj całość »

Odcinkowy pomiar prędkości po testach. Ruszy w 29 miejscach

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-28 o godzinie 17:16

Odcinkowy pomiar to kolejny sposób, aby kontrolować niezdyscyplinowanych kierowców. Urządzenia mierzące średnią prędkość przejeżdżających samochodów mają sprawdzić się lepiej niż zwykłe fotoradary, po minięciu których kierujący od razu przyspieszają, znowu łamiąc przepisy. ITD przeprowadziła już testy tego rozwiązania, a w drugim kwartale 2015 roku w całym kraju będzie kontrolowanych 29 odcinków dróg.

czytaj całość »

1 2 3