Sposób na parkingowe wgniecenia

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2013-10-08 o godzinie 14:38

Nie ma nic gor­sze­go, niż wgnie­ce­nia na ka­ro­se­rii sa­mo­cho­du po­wsta­łe po ude­rze­niu drzwia­mi auta par­ku­ją­ce­go obok. Szcze­gól­nie jeśli uszko­dze­nia do­ty­czą pach­ną­ce­go no­wo­ścią po­jaz­du.

czytaj całość »

Raport o kradzieżach aut w RFN. Koncerny są bezradne wobec złodziei samochodów…

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2013-10-08 o godzinie 07:05

z portalu onet.pl

Po­mi­mo tego, że po­pra­wi­ła się po­nad­gra­nicz­na współ­pra­ca po­li­cji, licz­ba skra­dzio­nych w RFN sa­mo­cho­dów spada tylko nie­znacz­nie. Kon­cer­ny sa­mo­cho­do­we wciąż nie mają po­my­słu na nie­za­wod­ne za­bez­pie­cze­nia.

czytaj całość »