Aktualny taryfikator punktów karnych 2018

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2018-01-03 o godzinie 14:18

Aktualny taryfikator punktów karnych na rok 2018 zawiera spis wszelkich przewinień, za które kierowca może zostać ukarany punktami karnymi. W zeszłym roku ustawodawca zwiększył zakres sankcji. Jak przepisy kształtują się w tym roku?
Poniżej przedstawiamy pełną listę przewinień i przypisaną do nich liczbę punktów karnych zgodnie z obowiązującym w 2018 r. taryfikatorem punktów karnych.

czytaj całość »

Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów od 1 listopada 2014

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-28 o godzinie 17:35

Nowe obo­wiąz­ko­we wy­po­sa­że­nie sa­mo­cho­dów wej­dzie w życie od 1 li­sto­pa­da. Zgod­nie z ko­lej­ną dy­rek­ty­wą unij­ną, pro­du­cen­ci no­wych aut będą je mu­sie­li wy­po­sa­żyć w kilka roz­wią­zań i sys­te­mów zwięk­sza­ją­cych bez­pie­czeń­stwo i zmniej­sza­ją­cych zu­ży­cie pa­li­wa. Kosz­ta­mi wdro­że­nia tych roz­wią­zań zo­sta­ną oczy­wi­ście ob­cią­że­ni klien­ci. Co wię­cej, wzro­sną kosz­ty bie­żą­cej eks­plo­ata­cji sa­mo­cho­dów. Jakie zmia­ny cze­ka­ją nas i o co w tym wszyst­kim cho­dzi?

czytaj całość »

Zimówki tak! Ale czy wszędzie w tym samym czasie?

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2012-09-13 o godzinie 15:40

12 września 2012 ze strony www.onet.pl

Po pierwszym listopada będziesz musiał mieć opony zimowe, albo zapłacisz 500 zł mandatu – to projekt nowej ustawy, która czeka na uchwałę sejmu. Wymiana opon na zimowe to konieczność, której zresztą przestrzega większość polskich kierowców. Jednak zimy w naszym kraju są nieprzewidywalne, narzucony przez ustawodawcę sztywny termin może okazywać się zbyt wczesnym lub zbyt późnym – mówi Witold Rogowski, ekspert ogólnopolskiej sieci motoryzacyjnej ProfiAuto.pl

czytaj całość »

Czarne skrzynki w samochodach. Czy trafią do Europy?

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2012-09-05 o godzinie 07:35

2012.09.03 14:34 wp.pl

Kierowcy nie lubią kontroli. Niewykluczone jednak, że niebawem jej zakres znów się zwiększy. Do europejskiego parlamentu wpłynął wniosek z Bundestagu dotyczący montowania w samochodach tzw. „czarnych skrzynek”, informuje Gazeta Wyborcza. Urządzenia te miałyby pomagać w odtwarzaniu przyczyn wypadków.

czytaj całość »