Kolizja – co robić ? …

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2012-09-26 o godzinie 14:00

Gdy jesteś uczestnikiem wypadku (zdarzenie, którego uczestnicy doznali urazów lub zginęli), wówczas nie wolno Ci ruszać pojazdu do czasu przybycia Policji. Należy zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia, a poszkodowanym pomoc. Ponadto należy pamiętać o: włączeniu świateł awaryjnych, wystawieniu trójkąta ostrzegawczego (100m za pojazdem na autostradach i drogach ekspresowych, 30-50m poza obszarem zabudowanym i do 1m na obszarze zabudowanym) oraz o wezwaniu służb ratunkowych (numer komórkowy 112).

Jeżeli zdarzyła Ci się kolizja drogowa (zdarzenie bez ofiar w ludziach, szkodzie ulega tylko mienie), Twoim pierwszym zadaniem jest zapobiec powiększeniu rozmiarów szkody oraz zabezpieczyć miejsce zdarzenia. W tym celu przestaw pojazd na pobocze tak, żeby nie utrudniał ruchu.
Oświadczenie o zdarzeniu drogowym lub wezwanie policji.

Wydrukuj i miej w samochodzie

oswiadczenie wzór PZM PL-ANG

Najpewniejszym sposobem rozstrzygnięcia o winie za spowodowanie kolizji jest wezwanie Policji. Policyjna notatka z miejsca zdarzenia uniemożliwi sprawcy wycofanie się ze złożonego oświadczenia. Jeżeli rezygnujesz z wezwania Policji, a sprawca potwierdza okoliczności zdarzenia pamiętaj, aby przekazał Ci podpisane oświadczenie sprawcy kolizji o zdarzeniu drogowym, w którym przyznaje się on do winy oraz wypełnijcie i podpiszcie wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Pamiętaj o opisie zdarzenia i powstałych uszkodzeń oraz o danych kierowcy i samochodu (poproś sprawcę o dowód tożsamości, dowód rejestracyjny oraz polisę i sam spisz potrzebne dane – często sprawca podaje dane nieprawdziwe). Sprawdź czy kierujacy jest właścicielem pojazdu, jeśli nie wezwij policje. Od razu po stłuczce warto zebrać dane od świadków zdarzenia, którzy pomogą wyjaśnić ewentualne sporne kwestie. Warto także zrobić zdjęcia pojazdów oraz miejsca kolizji.

Wzór jednolitego formularza pod nazwą Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym został zatwierdzony przez Zarząd Polskiej Izby Ubezpieczeń. Zarząd Izby rekomenduje wprowadzenie formularza do powszechnego użytkowania przez klientów zakładów ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia komunikacyjne. Wzór formularza jest zgodny ze standardami stosowanymi w wielu krajach Europy w celu promowania jednolitych i powszechnie zrozumiałych form wymiany informacji o wypadkach drogowych. Każdy kierowca, bez względu na narodowość, będący uczestnikiem wypadku będzie miał możliwość dysponowania oświadczeniem w swoim języku, a jednocześnie, poprzez identyczność układu graficznego, inny uczestnik wypadku będzie mógł prześledzić podawane informacje.

ze strony: www.motofinace.pl

« wróć