po godzinach – Dekalog narciarza …

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2012-10-09 o godzinie 11:29

Z nadchodzącą dużymi krokami zimą dla wszystkich zainteresowanych przesyłam 10 przykazań narciarza 😉

Dekalog narciarza ze strony www.mottolino.com/pl-PL

Zasady zachowań, przewidziane przez prawo z 24 grudnia 2003 roku, nr 363, które muszą być respektowane przez użytkowników tras zjazdowych, w celu uniknięcia konsekwencji natury cywilnej i karnej.

1. Respektowanie innych.

Każdy narciarz musi zachowywać się w sposób nie zagrażający innym i nie wywołujący szkód.

2. Panowanie nad szybkością i zachowaniem.

Każdy narciarz musi dostosować prędkość i zachowanie do własnych umiejętności i do ogólnych warunków panujących na trasie, widoczności, pogody oraz intensywności ruchu osób.

3. Wybór kierunku.

Narciarz, który znajduje się powyżej, który ma możliwość wyboru kierunku jazdy, musi trzymać kierunek przejazdu tak, aby unikać zagrożenia zderzenia się z narciarzem, który znajduje się poniżej.

4. Wyprzedzanie.

Wyprzedzanie może być wykonane (z wystarczającym zachowaniem odległości i widocznością), ze wszystkich stron, ale zawsze z zachowaniem takiej odległości, aby uniknąć zderzenia z narciarzem wyprzedzanym.

5. Włączanie się do ruchu i skrzyżowania.

Narciarz, który włącza się ruchu na trasie lub rusza po postoju, musi upewnić się, że może to zrobić bez zagrożenia dla siebie i innych; na skrzyżowaniach pierwszeństwo mają nadjeżdżający z prawej strony lub zgodnie z oznakowaniami.

6. Postój.

Narciarz musi unikać zatrzymań, chyba że ma do tego poważny powód, jest obowiązek zatrzymania się lub nie ma widoczności. Przystanek powinien być na krawędzi trasy. W wypadku przewrócenia się, narciarz, powinien wstać najszybciej jak to tylko możliwe.

7. Podejście.

W razie pilnej potrzeby, narciarz może podejść lub zejść na pieszo, skrajem trasy.

8. Respektowanie oznakowań.

Wszyscy narciarze muszą respektować oznakowania tras, a w szczególności oznakowania dotyczące obowiązkowego używania kasku przez osoby poniżej 14 roku życia.

9. Pierwsza pomoc.

Każdy, w razie wypadku, musi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

10. Identyfikacja.

Ktokolwiek brał udział w wypadku, lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany do udzielenia zeznań.

« wróć