Nowy bat na kierowców. 10 tys. mandatów w miesiąc!

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2015-12-18 o godzinie 10:42

Od niespełna miesiąca Generalny Inspektorat Transportu Drogowego wystawia mandaty w związku z uruchomieniem systemu monitorującego przejazd na czerwonym świetle.

czytaj całość »

Punktów już nie wykasujesz. „Przez 5 lat musisz być bardzo grzeczny”

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2015-09-17 o godzinie 13:59

Od nowego roku kierowców czekają kolejne zmiany. Nowe przepisy znacznie utrudnią życie tym, którzy chcieliby pozbyć się punktów karnych. Ta opcja przechodzi już bowiem do historii. To jednak nie wszystko, co nowego czeka na kierowców.  Materiał z programu „Polska i Świat” w TVN24.

czytaj całość »

Kto będzie płacił za zdjęcie z fotoradaru – właściciel auta czy kierowca?

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2015-07-15 o godzinie 10:05

Już wiadomo: kierowca. Grupa posłów chciała, by konsekwencje zbyt szybkiej jazdy autem ponosił jego właściciel. Dzisiaj podkomisja nadzwyczajna odrzuciła taką możliwość. Będzie więc tak jak dotąd.

czytaj całość »

Nowe obowiązkowe wyposażenie samochodów od 1 listopada 2014

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-28 o godzinie 17:35

Nowe obo­wiąz­ko­we wy­po­sa­że­nie sa­mo­cho­dów wej­dzie w życie od 1 li­sto­pa­da. Zgod­nie z ko­lej­ną dy­rek­ty­wą unij­ną, pro­du­cen­ci no­wych aut będą je mu­sie­li wy­po­sa­żyć w kilka roz­wią­zań i sys­te­mów zwięk­sza­ją­cych bez­pie­czeń­stwo i zmniej­sza­ją­cych zu­ży­cie pa­li­wa. Kosz­ta­mi wdro­że­nia tych roz­wią­zań zo­sta­ną oczy­wi­ście ob­cią­że­ni klien­ci. Co wię­cej, wzro­sną kosz­ty bie­żą­cej eks­plo­ata­cji sa­mo­cho­dów. Jakie zmia­ny cze­ka­ją nas i o co w tym wszyst­kim cho­dzi?

czytaj całość »

Odcinkowy pomiar prędkości po testach. Ruszy w 29 miejscach

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2014-10-28 o godzinie 17:16

Odcinkowy pomiar to kolejny sposób, aby kontrolować niezdyscyplinowanych kierowców. Urządzenia mierzące średnią prędkość przejeżdżających samochodów mają sprawdzić się lepiej niż zwykłe fotoradary, po minięciu których kierujący od razu przyspieszają, znowu łamiąc przepisy. ITD przeprowadziła już testy tego rozwiązania, a w drugim kwartale 2015 roku w całym kraju będzie kontrolowanych 29 odcinków dróg.

czytaj całość »

MF: Zmiany w VAT korzystniejsze dla kupujących droższe auta

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2013-05-15 o godzinie 07:21

Środa, 15 maja (07:11) z www.interia.pl

Jeżeli planowane przez resort finansów zmiany w zakresie prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów osobowych i wydatków związanych z ich wykorzystywaniem w firmie wejdą w życie, zyskają przedsiębiorcy, którzy nabędą droższe auto. W przypadku samochodu za 85 tys. zł różnica wyniesie 2 tys. zł. Wciąż jednak będą to regulacje dyskryminujące firmy niepotrzebujące większych samochodów.

czytaj całość »

3Miasto: Zobacz, gdzie staną fotoradary systemu Tristar. Będą karać nie tylko za prędkość

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2013-02-19 o godzinie 13:13

www.trojmiasto.pl/gazeta.pl  Michał Brancewicz 19.02.2013

Inteligentny system sterowania ruchem montowany na blisko 140 skrzyżowaniach w Trójmieście będzie posiadał w wybranych miejscach fotoradary prędkości i przejazdu na czerwonym świetle. Czy to pozwoli również karać kierowców na podstawie odcinkowych pomiarów prędkości?

czytaj całość »

Mnóstwo nieprawidłowości przy przetargu na nowe fotoradary. Mandaty do kosza? – Wywiad

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2013-02-19 o godzinie 08:34

Piotr Kozłowski, Juliusz Szalek ze strony moto.pl 12.02.2013 15:36

„Fotoradary mają tzw. wadę prawną, co może wzbudzać podejrzenie, że ŻADNE wykonane przez nie pomiary prędkości nie są dowodem wykroczeń. Może to pociągnąć za sobą lawinę roszczeń o odszkodowania względem Skarbu Państwa” – o niezliczonych nieprawidłowościach podczas ogłaszania przetargu na fotoradary, urzędniczej niewiedzy i nielegalności używanego przez GITD sprzętu rozmawiamy z Jarosławem Teteryczem, biegłym z zakresu pomiaru prędkości czytaj całość »

Przegląd od teraz naprawdę techniczny

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2012-11-05 o godzinie 08:40

2 listopada 2012, godz. 10:00 ze strony www.trojmiasto.pl

Trzy kategorie usterek i krajowy rejestr, w którym znajdzie się lista niedomagań naszego samochodu, to tyko niektóre zmiany, które od października obowiązują nas podczas badania technicznego naszych pojazdów. Od teraz przegląd techniczny to naprawdę nie żarty.

czytaj całość »

Propozycje zmian w odliczaniu VAT przy zakupie pojazdów…

Kategoria: Uncategorized
opublikowany: 2012-10-18 o godzinie 15:37

ze strony: www.wyborcza.pl Andrzej Kublik 18.10.2012 , aktualizacja: 18.10.2012 14:31

Fiskus wesprze drogie auta z importu, uderzy w auta krajowej produkcji

Na podniesieniu kwoty odliczeń VAT od ceny auta zyskają nabywcy droższych samochodów

czytaj całość »

1 2